Closely Diluting Bull - Hes So Fine

Ha en morot

Man måste ha en morot, så att säga när man ska uppnå något. Har man ingen får man skapa sig en. Man kan säga till sig själv: "När du nått det och det kommer du att få göra det och det". Det gäller också att vara bestämd och målinriktad. Då kommer man att nå dit man vill. Naturligtvis kan det hända saker på vägen men det är verkligen viktigt att man ger sig själv beröm på vägen för att peppa sig. Mycket beror på oss själva nämligen om vi ska nå någonstans eller inte. Andra kan inte gå åt en och det är så sant, så sant.